תחום הביטוח הימי כולל בתוכו 2 תתי תחומי ביטוח נפרדים – שמאות כלי שייט ושמאות מטענים , אשר כל אחד מהם דורש התמחות מיוחדת מצד העוסקים בו.

בכתבה זו נעסוק בשמאי הימי לכלי שייט.

כבר רבות נכתב על תפקיד השמאי בכלל ועל תפקיד השמאי הימי בפרט.

אנסה לרכז כאן את עיקרי הדברים.

המלה שמאות משמעותה אפיון מהות הנזק, היקפו וגורמיו.

השמאי הימי LOSS ASSESSOR שהוא גם בודק ימי MARINE SURVEYOR , העוסק בענף כלי השייט. הוא בדרך כלל מהנדס או הנדסאי בהנדסת אוניות ובעל ניסיון ימי מעשי רב. יצויין כי תחום זה אינו דורש רישיון עבודה של הרשויות ומשקל חוות דעתו הנה מכוח נסיונו ומיקצועיותו. השמאי הנו עצמאי ולרוב מתמנה על ידי חברות הביטוח המשלמות את שכר טרחתו.

למרות זאת הוא "בלתי תלוי" ומצופה ממנו לפעול על פי כללי אתיקה מקצועית.

חוות דעתו תהיה על פי העובדות שתועדו  ותכלול בין השאר את נסיבות הנזק, והיקפו.

על השמאי לקבל מהמבוטח הצעות מחיר לתיקון הנזקים ולהעריך את סבירותם. אין זה מתפקידו לבקשם מבעלי המקצוע, אך הוא רשאי לעשות כן.

השמאי לא יעסוק בחוות דעתו בסוגיית הכיסוי הביטוחי.

חוות דעתו תיתן בידי  המבטח את הכלים הדרושים לקבוע אם האירוע בכללותו מכוסה על

פי תנאי הפוליסה.

על השמאי לבדוק את הנזקים כפי שהוצגו לפניו על ידי המבוטח או מי מטעמו,ולהתייחס אליהם בהתאם לאירוע.

המבטח פועל בהתאם לכיסוי הביטוחי לתשלום הסכום המתאים על פי תנאי הפוליסה שהוציא.

על המבוטח לנהוג כאילו לא בוטח ולפיכך עליו לפעול לצמצום הנזק ככל שניתן.

 

לא תמיד בידי המבוטחים הכלים המתאימים לניהול תביעת ביטוח ימי, ולכן מומלץ להיעזר, בשמאי או מהנדס ימי, אשר יהיה אמון מטעם המבוטח  על גילוי הנזקים, ולאחר מכן לתת הנחיות מקצועיות לתיקון וביצוע מעקב  ופיקוח עבור המבוטח אחר תיקון הנזק על ידי בעלי המקצוע המבצעים אותו.

 

 

 

 

עבודת השמאי הימי