בין עבודותינו הבולטות :

- מענה לשריפה גדולה בכנרת בה נשרפו למעלה מ-40 כלי שייט

- מציאת כלי שייט שהוטבע ופיקוח על הצפתו

- הכנסת כלי שייט חדשים לעבודות ימיות

- הוצאת חוות דעת מומחה על פי הזמנת בית המשפט

- ביצוע בוררות בסכסוך רכישת כלי שייט

- בדיקת כלי שייט חדש בחו"ל אשר התגלו בו נזקים מבניים ומתן חוות דעת בנושא

- בדיקת נזק  למערכת תימסורת מסובכת של יכטה בחו"ל 

- בדיקות כלי שייט מסחריים למתן אישורים הנדסיים לרספ"ן לפני בדיקות כושר שייט על      ידי מפקח ימי

- ועוד מקרי ביטוח ומקרים פרטיים רבים

 

עבודות לדוגמא